Sicilie
Volpe Viaggi

Sicílie

Sicílie

Největší italský ostrov o rozloze 25 700 km² s téměř 5 miliony obyvateli. Je poměrně hornatý, ale i s úrodnými rovinami (ve vnitrozemí se pěstuje spíše obilí,při pobřeží hlavně jižní ovoce, zelenina, víno a olivy, ale i bavlna, méně je rozvinuto pastevectví), nad zemědělskou výrobou dnes již převažuje průmysl (Catania, Siracusa, Augusta, Ragusa, Gela, Agrigento), dobývá se síra (Caltanissetta, Enna, Agrigento) a těží se ropa (Ragusa, Gela), největší přístav je v Palermu, další v Catanii, Augustě, Messině a Trapani. Ostrov má autonomní statut, hlavní město je Palermo.

Sicílie byla osídlena od prehistorických dob, od 8st. př.n.l se Řekové usazovali na východě, jiho a severovýchodě ostrova, kdežto Punové (Kartágiňané) na západě. V 5 st. př.n.l má velkou moc Siracusa, zejména za Dionýsia I. Během punských válek zasahovali stále více do dění Římané, aby se roku 212 zmocnili celého ostrova. V 10 st. Se Sicílie zmocnili Arabové, v 11 st. Normani, ve 13 st. Francouzští Anjouovci a brzy po nich nastupují Aragonci, jejichž državou byla Sicílie až do roku 1713. Poté se tu vystřídala savojská dynastie, rakouští Habsburkové a španělští Bourboni (za jejich vlády byla hlavním městem Itálie Neapol). V roce 1861 se Sicílie stala součástí sjednocené Itálie.